“Kreativa Sånger”/”Creative Songs”

“Kreativa Sånger” är en svensk sångbok för barn 5-10 år, föräldrar och skolpersonal.

Text och musik: Liz Bäckström

Utgiven på Gehrmans Musikförlag Stockholm.

BIBLIOTEKSTJÄNST I LUND RECENSERAR SÅNGBOKEN 

“Creative Songs” is a Swedish songbook for children 5-10 years, parents and teachers. Lyric and music: Liz Bäckström. Published on Gehrmans Music Publishing House, Stockholm.